Workshop for Bank of Slovenia

As part of the European FIN-TECH project, Nastja Cepak, Andrej Cepak, and Marina Markežič organized a two-day workshop on the topic of blockchain for Bank of Slovenia employees.

Uvod in simetrična kriptografija, Nastja Cepak
Hash funkcije, Nastja Cepak
Asimetrična kriptografija, Nastja Cepak
Kaj je digitalna denarnica? Nastja Cepak
Blockchain algoritmi v prihodnje, Nastja Cepak
Pregled razvoja trenutnega DeFi prostora, Andrej Cepak
Risk management, Marina Markežič

dr. Nastja Cepak
dr. Nastja Cepak
Assistant Professor